Airports

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Non-Alphabetic
Airport Name Airport Code Country
Rinas Mother Teresa TIA Albania
Rio Mayo ROY Argentina
Rincon de los Sauces RDS Argentina
Rio Cuarto RCU Argentina
Rio Grande RGA Argentina
Rio Hondo RHD Argentina
Rio Turbio RYO Argentina
Reconquista RCQ Argentina
Resistencia RES Argentina
Reina Beatrix International AUA Aruba
Rokeby RKY Australia
Richmond RCM Australia
Rutland Plains RTP Australia
Roper Valley RPV Australia
Rockhampton ROK Australia
Rose Bay RSE Australia
Rosella Plains RLP Australia
Roma RMA Australia
Ravensthorpe RVT Australia
Renmark RMK Australia